מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מהו ערכו של אדם [עם כתוביות] | פרשת בחוקותי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור