מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מועדים וזמנים » יום ירושלים

יום ירושלים בכלל עם ישראל ובישיבת הכותל | לבניינה של תורה לפרשת בחוקותי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר