מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת בחוקתי: חלק א' | עמל התורה- המפתח לכל הברכה

ע"י: ר' זיו ארזי