מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

ישמחו במלכותך | ירידה לכותל ערב שבת ירושלים תשפ"ד | ישיבת הכותל וישיבות ההסדר

ע"י: כללי