מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

''ויהי נועם' | מתוך התפילה החגיגית בליל יום ירושלים בישיבת הכותל וישיבות ההסדר

ע"י: כללי