מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיעורי יום ירושלים תשפ"ד | ראש ישיבת ירוחם

ע"י: הרב אוריאל עיטם