מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיעורי יום ירושלים תשפ"ד | רב העיר צפת

ע"י: הרב שמואל אליהו