מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיעורי יום ירושלים תשפ"ד | ראש ישיבת שדרות

ע"י: הרב דוד פנדל