מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר
תורה ופרשת שבוע » להאזין לרש"י

להאזין לרש"י - פרשת קרח | רדיפת הכבוד - בריחה מהתפקיד האלוקי

ע"י: ר' זיו ארזי