מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

אסף את העם ואתנה להם מים [עם כתוביות] | פרשת חוקת

ע"י: הרב אביגדור נבנצל

Acrobat להורדת השיעור