מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » אליבא דהלכתא

להיכנס למקום סכנה - אליבא דהלכתא

ע"י: הרב יגאל חבשוש