תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - לחיות או לא לחיות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - השקפה אל גובה החיים ואיך הם באים לידי ביטוי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - לחבר בין הרעיונות הגדולים להוצאה שלהם אל הפועל Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אל תתן שינה לעיניך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | איך ירצה האדם להעלים עיניו מהצלתו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלא ילך במהלך הרגלו כעיור באפילה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | עובד האלוקים אוהב את העולם ואת אריכות הימים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אז איך נראה עובד אלוקים - חלק 4 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | לחיות את העולם הזה במושגי נצח של העולם הבא - חלק 3 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | העונג העליון התשוקה לדבקות בקב"ה - חלק 2 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תכלית האדם בעולם הוא להתענג על ה' - חלק 1 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תורה ואור - הארת החיים על פי התורה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | התורה כתבלין ליצר הרע Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין יסוד לשורש Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין שאיפה לגדלות לבין היכולת לעבור תהליכים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בתפילה לסיעתא דשמיא והצלחה בעבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חמריות הטבע משתדל להסיר מליבנו את ההתבוננות בדרכי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הוי כונס דברי תורה לכללים - להכיר את שרשי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | דקדוק המצוות כביטוי מעשי לחמשת חלקי עבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב, רחמנא ליבא בעי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב ולא כפוסחים על שתי הסעיפים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
מקדש מלך עיר מלוכה - איזון בין כוחות החיים | הרב יהושע טשרנפסקי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אהבת ה' - שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לה' יתברך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תיקון המידות - הבאת הטוב לעולם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת הרוממות - לחיות נוכח פני ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | היכולת להתבונן בערכי החיים באמות מידה נכונות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת ה' ולימודה היא זו ההופכת אותנו לטובים יותר Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חכמה אמיתית היא רק זו שיוצרת שינוי אצל האדם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הלילה הזה כולנו מסובין" | הרב יהושוע טשרנפסקי - ואומר לך בדמייך חיי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | ההשתדלות בעבודת ה' מולידה התלהטות בנפש Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | קניית חלקי עבודת ה' דורש אמצעים ותחבולות לקנות אותם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מיעוט הבנת עבודת האדם בעולמו, מולידים ציורים והבנות מוטעים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הכח השכלי באדם והנחות היסוד המוליכות אותו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שכחת הלב Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | להימנע מהסחות דעת כדי לבנות את עולם הפנים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | התועלת מלימוד מסילת ישרים היא בחזרה עליה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מסילה של ישרים או מסילה כדי להיות ישרים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין שאיפה לגדלות לשמחה במדרגת האדם העכשווית Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הקדמה - נכנסים למסילה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
יונה ומשמעותו לראש השנה | שיחה לראש השנה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרשת בהר-בחוקותי על פי הרש"ר הירש - הרב יהושע טשרנפסקי (שודר בכ' אייר) Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרשת אחרי מות קדושים- פרשת שבוע ע"פ הרש"ר הירש- הרב יהושע טשרנפסקי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
שידורים חיים מישיבת הכותל- דעת תבונות 7 הרב יהושע טשרנפסקי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
גילוי פניו יתברך ע"י עשיית טוב או ע"י חימה שפוכה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
מטרת הרוע בעולם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הרדיפה לדעת את ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
דעת תבונות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
שהאדון ב"ה כבש כביכול חוק טובו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
שיהיה אתם מתדבק בקדושתו יתברך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
כדי להיטיב רצה ה' שהאדם ישלים חסרונותיו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
רצה הקבה להטיב לבריותיו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
אמון או אמונה בקב"ה הרב יהושע טשרנפסקי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
חובתנו להבין את הנהגת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
אושפיזין יום ד' דחול המועד Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
חול המועד Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
גבורת אמת Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
החינוך בחנוכה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
קדושת הדיבור בצבא Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
סיום פרק חמישי Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרק חמישי חלק א' Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
סוף פרק רביעי ותחילת חמישי Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרק ד' -חלק 4 Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרק ד - חלק 2 Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרק ד - חלק 1 Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
פרק שני Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
סיום פרק ראשון Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
שמונה פרקים פרק ראשון Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הקדמה לשמונה פרקים Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
התפתחות עם ישראל בתוך גלות מצרים Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
ידיעת ה' על בסיס הייחוד Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
כל דעביד רחמנא טב/לטב? Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
החסרונות בעולם הקשורות לייחוד Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הנהגת הייחוד הגוברת על הנהגת המשפט Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
אמונת הייחוד כתשובה לתפיסות מוטעות Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הטעויות השוללות את הייחוד Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
ירושלים - העיר הנבדלת Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
ירושלים כחיבור בין שמים לארץ Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
השפעת ההשקפה על ההלכה Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הייחוד והמשפט בחיים Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הבירור העצמי של הייחוד וענין הפנמת הלימוד Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
השגת ה' ע"י אמונת הייחוד Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הצמצום בבריאת העולם והאדם Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
מושג השלמות Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
תכלית יצירת האדם Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הנהגת המשפט בעולם Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הקדמה ופתיחה לדעת תבונות Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי