תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
פרק א' ד"ה וגם כן יד' בתמוז Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
סוף פרק ד' ל' סיון Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
נפש החיים שער א' עד אמצע פרק ד' שיעור שני כג' בסיון Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
נפש החיים שער א' עד סוף פרק ג' שיעור ראשון טז' בסיון Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיחה לחנוכה Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיחה לשבועות Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
חוזר ונעור ודבר שיש לו מתירים Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
פרק ב' עמוד ע"ב שער החזקות Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ד' שיעור ט"ז Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ד' שיעור ט"ו Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ד' שיעור י"ד Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ד' שיעור י"ג Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ד' שיעור י"ב Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' סוף פרק ג' שיעור י"א Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ג' שיעור י' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ג' שיעור ט' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' סוף פרק ב' תחילת פרק ג' שיעור ח' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ב' שיעור ז' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ב' שיעור ו' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק ב' שיעור ה' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' סוף פרק א' שיעור ד' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק א' שיעור ג' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק א' שיעור ב' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שער א' פרק א' שיעור א' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ח' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ו' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ה' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ד' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ג' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ב' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור א' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור י"א Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור י' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ט' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ח' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ז' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ו' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ה' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ד' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ג' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור ב' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
שיעור א' Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי
מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי בהפסקה לעניין קידוש ברה"מ והמוציא Audio Shiur הרב דז'ימיטרובסקי