תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
לראות את המהלכים שהקב"ה עושה - הרב יעקב שפירא שליט"א |יום של תורה ושמחה Video Shiur הרב יעקב שפירא
אהבת ישראל והציפייה לישועה Video Shiur הרב יעקב שפירא
שיחה לחג שבועות Audio Shiur הרב יעקב שפירא
דברי חיזוק לשינון וחזרה Audio Shiur Video Shiur הרב יעקב שפירא
לראות את המהלכים שהקב"ה עושה לנו Audio Shiur Video Shiur הרב יעקב שפירא
שיחת הכנה לחג מתן תורה Audio Shiur Video Shiur הרב יעקב שפירא
דף ו' ע"א מחלוקת רבי ורבי יוסי בעניין קרוב ופסול Audio Shiur Video Shiur הרב יעקב שפירא