תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
חלק א הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז הקדמת המחבר ותחילת פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ח פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ט פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק י פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יא פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יב פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יג פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יד פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק טו פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק טז פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ב Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ב Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ג Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ג Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ו Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ו Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ז Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ז. ופרק ח Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק ט ותחילת פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
סדר ויכוח 1 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
סדר ויכוח 2 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
סדר ויכוח 3 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור פתיחה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ב' הקדמה חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ג' הקדמה חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ד' הקדמה חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ה' הקדמה חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ו' הקדמה חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ז' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ח' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט' פרק א' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י' פרק א' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"א פרק א' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ב פרק א' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ג פרק א' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ד פרק א' חלק ז' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט"ו פרק א' חלק ח' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט"ז פרק ב' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ז פרק ב' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ח פרק ב' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ט פרק ג' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ' פרק ג' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"א פרק ג' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ב פרק ד' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ד פרק ד' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ה פרק ד' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ו פרק ד' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ז פרק ד' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ח פרק ה' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ט פרק ה' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ל' פרק ה' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
קניית הנקיות Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
קניית הפרישות Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
ביאור מידת הטהרה - האדם זה הלב Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים Dvar Torah הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 1 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 2 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 3 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
פרק א' 1 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
פרק א' 2 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
סוף פרק א ותחילת פרק ב Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה לחלק א' במסילת ישירים Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים סוף פ"א ותחילת פ"ב Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ב ותחילת פ"ג- מלחמת האדם ביצר הרע Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ג ומהר"ל גבורות ה'- ביאור חלקי הזהירות Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ד ומהר"ל גבורות ה' - שימת לב לפרטים הקטנים Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ה' - מפסידי הזהירות ומהר"ל- למה אנשים לא מקפידים על הפרטים? Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ז' - מידת הזריזות ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרקים ז' וח' ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ט' ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק י"א ועניין תפילין במהר"ל- עוון הגזל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
5 דקות במסילת ישרים | הקדמה - נכנסים למסילה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין שאיפה לגדלות לשמחה במדרגת האדם העכשווית Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מסילה של ישרים או מסילה כדי להיות ישרים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | התועלת מלימוד מסילת ישרים היא בחזרה עליה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | להימנע מהסחות דעת כדי לבנות את עולם הפנים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שכחת הלב Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הכח השכלי באדם והנחות היסוד המוליכות אותו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מיעוט הבנת עבודת האדם בעולמו, מולידים ציורים והבנות מוטעים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | קניית חלקי עבודת ה' דורש אמצעים ותחבולות לקנות אותם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | ההשתדלות בעבודת ה' מולידה התלהטות בנפש Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חכמה אמיתית היא רק זו שיוצרת שינוי אצל האדם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת ה' ולימודה היא זו ההופכת אותנו לטובים יותר Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | היכולת להתבונן בערכי החיים באמות מידה נכונות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת הרוממות - לחיות נוכח פני ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תיקון המידות - הבאת הטוב לעולם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אהבת ה' - שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לה' יתברך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב ולא כפוסחים על שתי הסעיפים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב, רחמנא ליבא בעי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | דקדוק המצוות כביטוי מעשי לחמשת חלקי עבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הוי כונס דברי תורה לכללים - להכיר את שרשי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חמריות הטבע משתדל להסיר מליבנו את ההתבוננות בדרכי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בתפילה לסיעתא דשמיא והצלחה בעבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין שאיפה לגדלות לבין היכולת לעבור תהליכים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין יסוד לשורש Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | התורה כתבלין ליצר הרע Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תורה ואור - הארת החיים על פי התורה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תכלית האדם בעולם הוא להתענג על ה' - חלק 1 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | העונג העליון התשוקה לדבקות בקב"ה - חלק 2 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | לחיות את העולם הזה במושגי נצח של העולם הבא - חלק 3 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אז איך נראה עובד אלוקים - חלק 4 Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | עובד האלוקים אוהב את העולם ואת אריכות הימים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלא ילך במהלך הרגלו כעיור באפילה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | איך ירצה האדם להעלים עיניו מהצלתו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אל תתן שינה לעיניך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - לחבר בין הרעיונות הגדולים להוצאה שלהם אל הפועל Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - השקפה אל גובה החיים ואיך הם באים לידי ביטוי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | פרק ג' - לחיות או לא לחיות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי