מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

הלכות שבת ו' טבת

ע"י: הרב אהרון מורה