מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

משנה ברורה רע"ב- רע"ד כז' טבת

ע"י: הרב אהרון מורה