מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

מלאכת קושר חלק ב' ומלאכות מתיר, תופר וקורע

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל