מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

מלאכת מלבן, מנפץ וצובע

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל