מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

קורע חלק ב'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל