מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

אכילת דג בדג כהלכה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר