מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור1-מהות ותנאי בורר, הוצאה לאלתר בכלי, הוצאת פסולת לאלתר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר