מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור 2-מחלוקת תוס ורמבן האם בורר דרך המלאכה או דרך האכילה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר