מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור 3 המשך-החזון איש והרב אויערבך בהוצאת פסולת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר