מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור 3-מחלוקת הרא''ש והרמב''ן בהוצאת פסולת סמוך לאכילה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר