מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור 4- ברירת זבוב מכוס, עצמות מבשר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר