מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

שיעור 7- ברירה באוכל מאוכל-סוגיית ביצה וחרדל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר