מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

מלאכת בורר (ב)- ברירה בכלים ובשני מיני אוכלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור