מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

מלאכת בורר (ד)- דין זבוב שנפל למשקה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור