מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בורר

מלאכת בורר (ו)- האם צריך להוציא העצמות בפיו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור