מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בישול

בישול טז - דיני שהייה חלק א'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור