מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בישול

שיעור כללי למסכת שבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר