מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן ד',א' - י"ג

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור