מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן כ"ז,ב'-ט'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל