מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן כ"ז סעיף י'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל