מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן ל"ב סעיף י"ח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל