מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן ל"ב סעיף מ"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל