מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הטמנה

דיני הטמנה (חלק ב)- הטמנה במקצת בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור