מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הטמנה

דיני הטמנה (חלק ג)- בדין שימוש בסיר לבישול איטי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור