מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הטמנה

דיני הטמנה (חלק ה)- בדיו הטמנה בדבר המוליד חום

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור