מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה

סימן מ"ז סעיף ז'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל