מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חזרה

דיני חזרה- חלק א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור