מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה

השמיטה במטבח

ע"י: הרב יוסף צבי רימון

Acrobat להורדת השיעור