מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה

שמיטת תשע"ה במרחב הציבורי

ע"י: הרב מורדכי שומרון