מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » קידוש

הלכות קידוש- מי צריך לשתות מן הקידוש?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור