מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » קידוש

הלכות קידוש- טעימת היין על ידי המסובים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור