מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » קידוש

הלכות קידוש- קידוש במקום סעודה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור