מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

ערובי חצרות\שיתופי מבואות

ע"י: הרב אהרון מורה