מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

ערובי חצרות כאשר יש גוי

ע"י: הרב אהרון מורה