מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה

עשיית הערוב

ע"י: הרב אבנר ששר